Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vermunicht

Hoogzand 4

2235 Westmeerbeek

Hoofdapotheker: Patrick Vermunicht

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0841 893 187

Machtigingsnummer APB: 131604

Telefoonnummer: 016 69 8 96

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.