Korte samenvatting van onze Privacyverklaring

Wij dragen privacy en gegevensbescherming hoog in het vaandel! Daarom bieden wij jou deze korte samenvatting met de nodige informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Je blijft uiteraard ten allen tijde de enige eigenaar van je persoonsgegevens.

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op iedereen van wie wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken, en in het bijzonder op:

 • Bezoekers van onze Website;
 • Klanten die een bestelling plaatsen via onze Website;
 • (Vertegenwoordigers van) partners die met ons samenwerken in het kader van onze activiteiten;
 • (Vertegenwoordigers van) leveranciers van goederen of diensten waarop wij beroep doen;
 • Sollicitanten voor een positie of stage bij ons;
 • Alle Andere Personen van wie wij Persoonsgegevens kunnen verwerken.

Welke informatie kunnen we van jou verzamelen?

 • Jouw identificatie- en contactdetails
 • Jouw betalingsdetails
 • Jouw bestelgegevens
 • Jouw (elektronische) voorschriften
 • Jouw accountgegevens
 • Contractuele gegevens (voor zover het Persoonsgegevens betreft)
 • Jouw gegevens als sollicitant
 • Jouw communicatie met ons in het kader van onze contractuele relatie of via onze Website, alsook in het kader van klantenondersteuning
 • Technische details met betrekking tot jouw bezoek van onze Website

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om onze contractuele relatie tot stand te brengen en/of te onderhouden;
 • Om jou de gevraagde informatie te verstrekken, jouw verzoeken te beantwoorden en onze zakelijke activiteiten uit te voeren;
 • Om je in staat te stellen aankopen te doen via onze Website;
 • Om jou voorgeschreven medicatie en/of producten te kunnen aanbieden;
 • Om klantenondersteuning te bieden;
 • Om jouw sollicitatie te beoordelen;
 • Om onze Website te verbeteren.

Wie heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens?

Alleen dat deel van ons team dat jouw gegevens nodig heeft voor haar activiteiten heeft toegang tot jouw gegevens.

Daarnaast maken wij gebruik van leveranciers en dienstverleners, zoals - maar niet beperkt tot - leveranciers van diensten op het gebied van computerbeveiliging, digitale oplossingen en webhosting. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om te allen tijde jouw privacy te waarborgen en zullen persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.

We kunnen jouw gegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die we ontvangen, of om anderszins onze rechten te beschermen.

Tot slot kan een derde partij de opdracht krijgen om persoonsgegevens te verwerken. Zij kunnen dit echter alleen doen voor de bovengenoemde doeleinden, namens ons en na ondertekening van een gegevensverwerkingsovereenkomst.

Waar heb je controle over?

Je kan ons te allen tijde vragen om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Om dit te doen, dien je ons een e-mail te sturen via apo.vermunicht@skynet.be en volg je de procedure die wordt beschreven in onze volledige Privacyverklaring onder artikel 5.7.

Je kan ook op elk gewenst moment een kopie opvragen van alle informatie die we over jou hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde adres.

Wat doen wij om jouw gegevens te beschermen?

We hebben de vereiste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau;

 • Jouw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers binnen de Europese Unie;
 • We kunnen de door jou verstrekte gegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. We zullen deze gegevens echter alleen gebruiken in een vorm die in overeenstemming is met de AVG en gebruiken hiervoor geavanceerde software en oplossingen;
 • We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wil je meer weten over onze verwerkingsactiviteiten? Je vindt alle informatie terug in onze uitgebreide Privacyverklaring, die je hieronder kan raadplegen.

Privacyverklaring

Artikel 1 - ALGEMEEN

Apotheek Vermunicht, wettelijk ingeschreven als Apotheek Vermunicht (hierna "wij", "ons", "onze", "Apotheek Vermunicht"), met maatschappelijke zetel te Hoogzand 4 , 2235 Westmeerbeek , ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder ondernemingsnummer BE0841893187, neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de verwerking van uw Persoonsgegevens als "Verwerkingsverantwoordelijke", met inbegrip van het gebruik van onze website en het aanmaken van een gebruikersaccount op onze website (https://www.apotheekwestmeerbeek.be/nl/) (hierna "Website").

In onze Privacyverklaring betekent "Persoonsgegevens" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken van personen die tot de volgende categorieën behoren:

 • Bezoekers van onze Website (hierna “Bezoekers”);
 • Klanten die een bestelling plaatsen via de Website (hierna “Klanten” of “Patiënten”);
 • (Vertegenwoordigers van) partners die met ons samenwerken in het kader van onze activiteiten (hierna "Partners");
 • (Vertegenwoordigers van) leveranciers van goederen of diensten waarop wij beroep doen (hierna "Leveranciers");
 • Sollicitanten voor een positie bij ons (hierna “Sollicitanten”);
 • Alle Andere Personen van wie wij Persoonsgegevens kunnen verwerken (hierna "Andere Personen").

Door het delen van jouw persoonlijke gegevens op onze Website https://www.apotheekwestmeerbeek.be/nl/ of door contact met ons op te nemen per e-mail/per telefoon of door het indienen van een vraag/klacht via ons websiteformulier, verklaar je dat je dit Privacybeleid hebt gelezen en uitdrukkelijk instemt met de inhoud ervan. Dit betekent dat je volledig op de hoogte bent gebracht van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring en voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden genoemd.

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden die door de wet worden afgedwongen. Wij handelen in overeenstemming met:

 • de EU-verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; (hierna "AVG");

en/of

 • alle (toekomstige) Belgische toepasselijke wetten met betrekking tot de implementatie van de AVG of met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

Onze Privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd. In dat geval zullen we je op de hoogte stellen met een uitnodiging om deze wijzigingen te bekijken, wat we duidelijk zullen aangeven in de Privacyverklaring.

Artikel 2 – CATEGORIE ËN VAN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

2.1 Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken voor de in artikel 3 beschreven doeleinden:

Data Categorie

Details

Context

Categorie 1

Jouw bestelgegevens, betalingsdetails en identificatie- en contactgegevens

 • Voor- en achternaam>
 • Adres
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Eventuele andere gegevens die je zelf verstrekt
 • BTW-nummer (optioneel)
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Betaalmethode
 • Betalingsstatus (bij online betaling)
 • Verzendstatus (bij thuislevering)
 • Overzicht bestelling

(bestelde producten)

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website

Categorie 2

Jouw identificatie- en contactgegevens (buiten het plaatsen van een bestelling)

 • Voor- en/of achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele andere gegevens die je zelf verstrekt

Bij het inschrijven op de nieuwsbrief verzamelen we enkel jouw e-mailadres.

 • Wanneer je contact met ons opneemt via telefoon en/of e-mail

en/of

 • door ons contactformulier in te vullen

en/of

 • door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Categorie 3

Jouw voorschriften

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele andere gegevens die je zelf verstrekt
 • Persoonsgegevens opgenomen in het voorschrift
 • Persoonsgegevens opgenomen in de opmerkingen van het voorschrift

Wanneer je een voorschrift uploadt via ons hiervoor bestemd formulier

Categorie 4

Jouw accountgegevens

Bij het aanmaken van een account:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Password hash

Gebruik van account bij bestellingen:

 • Bestelgeschiedenis
 • Besteloverzicht (per bestelling)
 • Klantnummer
 • Bestelnummer (per bestelling)
 • Status inschrijving nieuwsbrief
 • Bij het aanmaken van een account
 • Bij het gebruiken van jouw account en het plaatsen van bestellingen (wanneer je bent ingelogd met je account)

Categorie 5

Contractuele gegevens (voor zover het Persoonsgegevens betreft)

Gegevens met betrekking tot overeenkomsten die je bent aangegaan met ons (bijvoorbeeld datum en type overeenkomst, financiële gegevens en andere Persoonsgegevens met betrekking tot de overeenkomst).

Door een contractuele relatie met ons aan te (willen) gaan.

Categorie 6

Jouw gegevens als sollicitant

 • Voornaam- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto (optioneel)
 • CV
 • Motivatiebrief

Door te solliciteren bij ons voor een vaste positie of stage.

Categorie 7

Jouw communicatie met ons in het kader van onze contractuele relatie of via onze Website, alsook in het kader van klantenondersteuning

 • Informatie over jouw communicatie met ons, via onze Website of als gevolg van onze contractuele relatie, waaronder technische details en inhoud;
 • Informatie over jouw communicatie met ons in het kader van klantenondersteuning, waaronder technische gegevens en inhoud.
 • Door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail, onze Website of een andere communicatiedienst
 • Door een contractuele relatie met ons aan te (willen) gaan en in dat kader met ons te communiceren.

Categorie 8

Technische details

Technische gegevens zoals IP-adres, datum en tijd van bezoek van de Website, gebruikte browser, cookie informatie etc.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar Artikel 8 van onze Privacyverklaring.

Artikel 3 - RECHTSGRONDSLAG EN DOEL VAN DE VERWERKING

We verwerken je Persoonsgegevens alleen als we een specifiek doel en een wettelijke basis hebben om dit te doen. Bovendien verwerken we alleen wat relevant is om elk specifiek doel in kwestie na te streven, en in het bijzonder:

3.1 Algemene doeleinden

Data Categorie

Rechtsgrondslag

Doeleinden

Categorie 1

Jouw bestelgegevens, betalingsdetails en identificatie- en contactgegevens

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan of overwegen aan te gaan

(art. 6.1.b AVG)

en/of

Jouw toestemming(art. 6.1.a AVG)

en

Noodzakelijk voor de verstrekking van gezondheidszorg en behandeling (art. 9.2.h AVG)

Wij verwerken jouw identificatiegegevens om onze Patiënten een correcte dienstverlening te garanderen en het mogelijk te maken om een bestelling correct af te ronden. De verwerkingsactiviteiten zijn dus noodzakelijk om een contractuele overeenkomst die we met jou hebben afgesloten of zullen afsluiten tot uitvoering te brengen. We verwerken daarnaast jouw Persoonsgegevens om een goede gezondheidszorg en behandeling te kunnen garanderen.

Betalingsdetails worden door ons verwerkt om Klanten in staat te stellen een bestelling te plaatsen via onze Website.

Eventuele optionele informatie die door Klanten wordt verstrekt, wordt verwerkt op basis van hun toestemming.

Tot slot zullen we, indien wettelijk vereist, jouw voorafgaande toestemming vragen voordat we bepaalde Persoonsgegevens van jou verwerken.

Categorie 2

Jouw identificatie- en contactgegevens (buiten het plaatsen van een bestelling)

Jouw toestemming (art. 6.1.a AVG)

en/of

Ons gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG)

We verwerken jouw persoonlijke gegevens op basis van jouw toestemming en gebruiken deze gegevens alleen om jouw communicatie te beantwoorden en/of om gevolg te geven aan een specifiek verzoek. Het is ten allen tijde mogelijk om jouw toestemming in te trekken.

We kunnen jouw identificatiegegevens gebruiken om jou te informeren over onze diensten en commerciële acties in de apotheek, in het kader van ons gerechtvaardigd belang.

Categorie 3

Jouw voorschriften

Jouw (uitdrukkelijke) toestemming(art. 6.1.a AVG) (art. 9.2.a AVG)

en/of

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of overwegen aan te gaan(art. 6.1.b AVG)

en

Noodzakelijk voor de verstrekking van gezondheidszorg en behandeling

(art. 9.2.h AVG)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jou als patiënt de juiste zorg en/of behandeling te kunnen geven. We verwerken jouw voorschriften met het oog op het afleveren van voorgeschreven medicatie.

Het is mogelijk dat deze verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn om een bestelling correct af te ronden en dus de uitvoering van een overeenkomst die we zijn aangegaan of die je wenst aan te gaan correct uit te voeren.

Andere verwerkingsactiviteiten zullen enkel plaatsvinden indien je hiervoor jouw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebt gegeven.

Categorie 4

Jouw accountgegevens

Jouw toestemming(art. 6.1.a AVG)

en/of

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of overwegen aan te gaan(art. 6.1.b AVG)

en

Noodzakelijk voor de verstrekking van gezondheidszorg en behandeling

(art. 9.2.h AVG)

We verwerken accountgegevens om onze Klanten toe te laten een eigen persoonlijke account aan te maken en te beheren op onze Website.

Wij verwerken jouw identificatiegegevens om onze Patiënten een correcte dienstverlening te garanderen en het mogelijk te maken om een bestelling correct af te ronden. De verwerkingsactiviteiten zijn dus noodzakelijk om een contractuele overeenkomst die we met jou hebben afgesloten of zullen afsluiten tot uitvoering te brengen. We verwerken daarnaast jouw Persoonsgegevens om een goede gezondheidszorg en behandeling te kunnen garanderen.

Categorie 5

Contractuele gegevens (voor zover het Persoonsgegevens betreft)

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of overwegen aan te gaan (art. 6.1.b AVG)

Contractuele gegevens worden door ons verwerkt om de commerciële en contractuele relatie die wij met jou hebben te beheren (bijvoorbeeld voor facturering).

Categorie 6

Jouw gegevens als Sollicitant

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of overwegen aan te gaan (art. 6.1.b AVG)

en/of

jouw toestemming (art. 6.1.a AVG)

en/of

ons gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG)

Persoonsgegevens van Sollicitanten worden door ons verwerkt om jouw sollicitatie te beoordelen en een wervingsbeleid te voeren.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden zijn sommige van deze verwerkingsactiviteiten noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou willen aangaan. Andere zijn noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen in verband met de verbetering van ons wervingsbeleid en -proces. Tot slot zullen we, indien wettelijk vereist, jouw voorafgaande toestemming vragen voordat we bepaalde Persoonsgegevens van jou verwerken.

Categorie 7

Jouw communicatie met ons in het kader van onze contractuele relatie of via onze Website, alsook in het kader van klantenondersteuning

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of overwegen aan te gaan (art. 6.1.b AVG)

en/of

Jouw toestemming (art. 6.1.a AVG)

Jouw communicatie kan door ons worden verwerkt indien dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of overwegen aan te gaan, of om klantenondersteuning te verlenen.

Wij kunnen jouw communicatie ook verwerken op basis van de toestemming die je hebt gegeven door actief contact met ons op te nemen via onze Website.

Categorie 8

Technische details

Jouw toestemming (art. 6.1.a AVG)

en/of

Ons gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG)

Informatie over jouw bezoek aan en gebruik van onze Website wordt door ons verwerkt om:

 • de beschikbaarheid en het gebruik van de Website te vergemakkelijken;
 • de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren
 • jouw ervaring op de Website te personaliseren
 • de veiligheid van onze Website te handhaven en te verbeteren
 • statistieken te genereren.

Raadpleeg voor meer informatie Artikel 8 - Cookies.

3.2 Direct marketing

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens ook voor direct marketing, maar alleen als je ons jouw uitdrukkelijke toestemming geeft. Je kan jouw toestemming voor direct marketing te allen tijde intrekken, zonder kosten en zonder een reden op te geven. Al onze mails bevatten een speciale afmeldlink onderaan deze mail. Je kan je ook afmelden door ons een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.

3.3 Doorgifte aan derden

Wij behandelen Persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en geven deze niet door aan derden buiten de voorwaarden die in dit Privacybeleid worden beschreven of zoals wettelijk vereist.

Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor onze activiteiten. Dit kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, leveranciers van IT-ondersteuning, hosting, computerbeveiliging en gespecialiseerde diensten. Het is deze derden verboden om jouw Persoonsgegevens verder openbaar te maken, behalve wanneer:

 • Hun leveranciers of onderaannemers de gegevens nodig hebben om onze activiteiten te ondersteunen;
 • Wettelijke of reglementaire verplichtingen hen dwingen bepaalde informatie of documenten te delen met relevante autoriteiten.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit Privacybeleid, of wanneer je vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

In het geval van onze gehele of gedeeltelijke reorganisatie, de overdracht van onze activiteiten of in het geval dat wij failliet worden verklaard, kunnen jouw Persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden. Wij zullen je naar ons beste vermogen van tevoren informeren over het feit dat wij jouw Persoonsgegevens aan dergelijke derden overdragen, maar je erkent dat dit technisch of commercieel niet onder alle omstandigheden mogelijk is.

3.4 Wettelijke vereisten

In uitzonderlijke gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om je Persoonsgegevens te delen vanwege een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan wet- en regelgeving. Indien toegestaan, streven wij ernaar om jou vooraf op de hoogte te stellen van een dergelijke openbaarmaking.

Artikel 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens voor de duur die nodig is om de doeleinden genoemd in Artikel 3 van dit Privacybeleid te vervullen, inclusief voor zolang het essentieel is voor de uitvoering van het contract tussen jou en ons.

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens ook bewaren om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, waaronder vereisten om jouw Persoonsgegevens verder te bewaren na beëindiging van de contractuele relatie tussen u en ons. Hieronder vallen toepasselijke verjaringstermijnen voor facturering, betaling, boekhouding, belasting en naleving van regelgeving. Van de hieronder vermelde bewaartermijnen kan daarom worden afgeweken indien een dergelijke wettelijke verplichting van toepassing is.

Tenzij je een beroep doet op je recht om vergeten te worden, bewaren we jouw persoonsgegevens volgens onderstaande bewaartermijnen:

Data

Bewaartermijn

Categorie 1

Jouw bestelgegevens, betalingsdetails en identificatie- en contactgegevens

We bewaren jouw identificatiegegevens zo lang als nodig om met jou te communiceren, en nooit langer dan twee (2) jaar na het eerste verzoek of contact. In geval van een contractuele relatie bewaren we jouw identificatiegegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, wat maximaal zeven (7) jaar na het einde van de contractuele relatie kan zijn.

Categorie 2

Jouw identificatie- en contactgegevens (buiten het plaatsen van een bestelling)

We bewaren jouw identificatiegegevens zo lang als nodig om met jou te communiceren, en nooit langer dan twee (2) jaar na het eerste verzoek of contact. In geval van een contractuele relatie bewaren we jouw identificatiegegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, wat maximaal zeven (7) jaar na het einde van de contractuele relatie kan zijn.

Categorie 3

Je voorschriften

We bewaren jouw (elektronische) voorschriften zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, wat maximaal tien (10) jaar na het afleveren van de voorgeschreven medicatie/producten door ons aan u kan zijn

Categorie 4

Jouw accountgegevens

We bewaren jouw accountgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, wat maximaal twee (2) jaar na de verwijdering van jouw account kan zijn.

Categorie 5

Contractuele gegevens (voor zover het Persoonsgegevens betreft)

We bewaren jouw contractuele gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, wat maximaal zeven (7) jaar na het einde van de contractuele relatie kan zijn.

Categorie 6

Jouw gegevens als Sollicitant

We bewaren jouw Persoonsgegevens als Sollicitant niet langer dan zes (6) maanden na het laatste kwalitatieve contact met jou als Sollicitant.

Categorie 7

Jouw communicatie met ons in het kader van onze contractuele relatie of via onze Website, alsook in het kader van klantenondersteuning

We bewaren jouw communicatie via onze Website of in het kader van klantenondersteuning zo lang als nodig is om met jou te communiceren, wat nooit langer dan twee (2) jaar na het eerste verzoek of contact kan zijn. In het geval van een contractuele relatie bewaren we jouw communicatie via onze diensten maximaal zeven (7) jaar na het einde van de contractuele relatie.

Categorie 8

Technische details

Met betrekking tot cookies verwijzen wij je naar Artikel 8 van deze Privacyverklaring.

Artikel 5 - JOUW RECHTEN

Als betrokkene kan je onderstaande rechten kosteloos uitoefenen.

5.1 Recht op toegang en recht op een kopie

Je hebt het recht om op elk moment toegang te vragen tot jouw Persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van onze verwerking. Je hebt het recht om ons om een kopie te vragen van alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken.

5.2 Recht op rectificatie, wissing of beperking

Je hebt altijd het recht ons te vragen om jouw Persoonsgegevens te rectificeren als je van mening bent dat deze onjuist of niet langer actueel zijn. Je kan ook vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken als je van mening bent dat jouw Persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hierover vervolgens hebt geïnformeerd.

Daarnaast heb je het recht om ons te vragen je Persoonsgegevens te wissen voor zover we deze niet hebben kunnen anonimiseren, wat betekent dat je je recht om vergeten te worden kunt uitoefenen. Je erkent dat indien we wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te bewaren, we niet op je verzoek kunnen ingaan. Bovendien erken je dat wij een dossier moeten bijhouden om je aanvraag om vergeten te worden bij te houden.

Je erkent dat een weigering om gegevens te delen of een verzoek om jouw gegevens te wissen, de levering van een aantal van onze diensten onmogelijk kan maken.

5.3 Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens als je daarvoor legitieme redenen hebt en ons die meedeelt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je Persoonsgegevens voor direct marketing. In dit geval hoef je geen specifieke reden op te geven voor jouw bezwaar.

5.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om te verzoeken om jouw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat en/of om dergelijke gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

5.5 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van jouw Persoonsgegevens door ons is gebaseerd op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Jouw intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

5.6 Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je zal niet worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd en die rechtsgevolgen voor jou hebben of jou op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treffen. Niettemin heb je het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.

5.7 Jouw rechten uitoefenen

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de essentiële onderdelen van uw identiteitsbewijs, zoals naam en geboortedatum, als bijlage:

Ofwel via e-mail naar apo.vermunicht@skynet.be

Of via gewone post naar,

Apotheek Vermunicht

Hoogzand 4

2235 Westmeerbeek

België

5.8. Recht om een klacht in te dienen

Als je ontevreden bent over de manier waarop we je persoonlijke gegevens hebben behandeld of je privacyverzoeken hebben afgehandeld (wat we echt hopen dat dit niet het geval zal zijn), heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35,

E-mail: contact@apd-gba.be

Dit doet geen afbreuk aan procedures voor de burgerlijke rechtbanken. Als u afkomstig bent uit een andere EU-lidstaat dan België, kunt u ook een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit (een lijst van de gegevensbeschermingsautoriteit voor elke EU-lidstaat vindt u hier: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Als je schade hebt geleden als gevolg van de verwerking van jouw Persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

Artikel 6 - VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen op technisch, organisatorisch en fysiek niveau om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de kennisgeving van Persoonsgegevens per ongeluk aan een derde partij te voorkomen, evenals de ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens.

Mochten deze gebeurtenissen zich toch voordoen en jouw Persoonsgegevens aantasten, dan zullen we jou, waar nodig en wettelijk toegestaan, zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van de inbreuk, inclusief een korte beschrijving van de mogelijke gevolgen en een aanbeveling voor maatregelen om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een onwettig of onjuist gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

Tegelijkertijd ben je medeverantwoordelijk voor het handhaven van je privacy, bijvoorbeeld door derden geen inzage te geven in je vertrouwelijke communicatie.

Artikel 7 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Privacyverklaring wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op elk mogelijk geschil.

De Belgische hoven en rechtbanken zijn exclusief bevoegd om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit of verband houdt met de interpretatie of uitvoering van deze Privacykennisgeving.

Artikel 8 - COOKIES

Een "cookie" is een klein bestand dat door onze server op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen, kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de Website.

8.1 Waarom gebruiken wij cookies?

Onze Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om jou een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze Website te optimaliseren.

Alle websites die zich richten op bepaalde delen van de Europese Unie zijn verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die we gebruiken en hun doel.

De cookies die we gebruiken zijn veilig. De informatie die we met behulp van cookies verzamelen, helpt ons om eventuele fouten op te sporen of om je specifieke diensten te tonen die interessant voor jou kunnen zijn.

8.2 Welke cookies gebruiken we?

Hoewel er verschillende soorten cookies zijn, verschillend in functionaliteit, herkomst of bewaarperiode, gebruiken we alleen essentiële/streng noodzakelijke cookies.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die je hebt ondernomen, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en vergemakkelijken de navigatie (bijv. terugkeren naar een vorige pagina, enz.).

Hieronder vind je de lijst met cookies die wij gebruiken:

Naam

Doel

Bewaartermijn

Type

_GRECAPTCHA

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is nuttig voor de website om geldige rapporten te maken over het gebruik van hun website.

6 maand

HTML Local Storage

NID

De meeste Google-gebruikers hebben een voorkeurencookie genaamd 'NID' in hun browser. Een browser stuurt deze cookie mee met verzoeken aan Google-sites. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijv. Engels), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt zien (bijv. 10 of 20) en of u de SafeSearch-filter van Google wel of niet uitgeschakeld wilt hebben.

6 maand

HTTP Cookie

CONSENT

Om de status van een gebruiker op te slaan met betrekking tot zijn cookie-keuzes.

13 maand

HTTP Cookie

section_data_ids

Wordt gebruikt in combinatie met de winkelwagenfunctionaliteit. Onthoudt eventuele verlanglijstproducten en bezoekersgegevens bij het afrekenen.

Sessie

HTTP Cookie

user_allowed_save_cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de status van een gebruiker op te slaan met betrekking tot hun cookie-keuzes.

1 jaar

HTTP Cookie

PHPSESSID

Behoudt de status van de gebruikerssessie bij alle pagina-aanvragen.

Sessie

HTTP Cookie

form_key

Garandeert de surfveiligheid van bezoekers door cross-site request forgery te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de bezoekers.

Sessie

HTTP Cookie

private_content_version

Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt door de website gebruikt om de reactietijd tussen de bezoeker en de website te optimaliseren. De cache wordt meestal opgeslagen in de browser van de bezoeker.

1 jaar

HTTP Cookie

last_visited_store

Dit wordt ingesteld om de laatste winkelweergave te identificeren die de gebruiker heeft geopend. Dit is meestal een taalcode. Het doel van het opslaan hiervan is om de gebruiker automatisch door te sturen naar de "laatst bezochte winkel", gekoppeld aan de taal van hun voorkeur.

Sessie

HTTP Cookie

language

Het wordt gebruikt om bij te houden welke taal Google Translate moet gebruiken.

Sessie

HTTP Cookie

8.3 Jouw toestemming

Normaal gesproken word je bij jouw eerste bezoek aan een website gevraagd om de verschillende soorten cookies te accepteren. Aangezien we alleen essentiële/ strikt noodzakelijke cookies gebruiken, is jouw toestemming niet nodig. We gebruiken echter toch de cookiebanner ter kennisgeving.

8.4 Cookies beheren

Je kan cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je bepaalde functionaliteiten van de Website niet kan gebruiken.

Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over het instellen van jouw browser:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-weergeven-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Momenteel bieden sommige browsers een "do not track"- of "DNT"-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven. Wij reageren op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De third parties die cookies plaatsen op onze Website, kunnen al dan niet wensen gevolg te geven aan dergelijke signalen.

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link: https://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link: https://www.youronlinechoices.eu/